Page 3 - Haiku - The Smart Ceiling Fan of the Future - Big Ass Fans
P. 3

GIẢI
PHÁP
LÀM
MÁT
THÔNG
THOÁNG

                                      TOÀN
DIỆN
KHÔNG
GIAN
MỞ/RỘNG                                ỨNG
DỤNG
LẮP
ĐẶT
QUẠT
LÀM
MÁT

                                THOẢI
MÁI
THOÁNG
MÁT
QUANH
NĂM                                CÔNG
NGHIỆP,
NHÀ
MÁY

                                Quạt
có
đường
kính
lên
đến
7,3
m
để
che
phủ

                                lớn
không
gian
rộng
lớn


                                VĂN
PHÒNG
THƯƠNG
MẠI

                                Thiết
kế
đáp
ứng
sự
thoải
mái
quanh
năm,
giải

                                pháp
tuyệt
vời
cho
tiết
kiệm
điện                                NHÀ
Ở,
CĂN
HỘ

                                Được
thiết
kế
sử
dụng
tiện
ích,
thông
minh
với

                                hiệu
suất
cao
cho
không
gian
nhỏ   CHÚNG
TÔI
SẼ
GIÚP
BẠN
?


       THIẾT
LẬP
LUỒNG
KHÔNG
KHÍ     NHIỆT
ĐỘ
VÙNG
BAO
PHỦ     TỶ
LỆ
LÀM
MÁT
HÀI
LÒNG
   1   2   3   4   5   6   7   8