Page 7 - Haiku - The Smart Ceiling Fan of the Future - Big Ass Fans
P. 7

TÍNH
NĂNG
NỔI
BẬT
SENSEME

                  Motion
Sensor     Fan
Auto     Light
Auto          (221 mm)

                                  (221 mm)
             (152 mm)
                                                     A
                    12.3 in.
                    (312 mm)          A
                                          B


     Móc
treo
cố
định
dành
cho
trần
thấp
từ
2.4m
                        Móc
treo
ống
ty
nối
dài
dành
cho
trần
cao
từ
3.2m
hoặc

                               lớn
hơn
4.3m
                                             Móc
treo
ty
nối
dài
dành
cho
nghiêng/dốc
     TÙY
CHỌN
ĐỘ
DÀI
ỐNG
TY
TREO
QUẠT
TRẦN
HAIKU

                    Ống
ty
đi
kèm
theo
quạt         Tùy
chọn
nối
dài
thêm


     Ống
ty
treo
(A)      508
mm       813
mm        178
mm     >
1200mm
(liên
hệ)

     Độ
cao
quạt
(B)      737
mm       1041
mm       406
mm       1448
mm

     Chiều
cao
trần
nhà   3.2
m
-
3.4
m    3.4
m
-
4
m    2.7
m
-
2.9
m     >
4.3
m
        Amazon
Alexa   Google
Assistant ecobee
Smart
Thermostats                                         Điều
khiển
BAFCon
quản
lý

                                         Haiku
theo
nhóm/riêng
lẻ
            Điều
khiển
cầm
tay

                       Điều
khiển
APP

            sóng
RF/Bluetooth
                      (iOS/Android)
Wi-Fi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12