Page 4 - Haiku - The Smart Ceiling Fan of the Future - Big Ass Fans
P. 4

HAIKU
-
Low
Profile
Mount
               HAIKU
-
Airfoils
Caramel
Bamboo        Công
nghệ
thiết
kế
quạt
trần

               HÀNG
ĐẦU
THẾ
GIỚI
                    HIỆU
QUẢ
TIẾT
KIỆM
          Thiết
kế
động
cơ
Haiku®
mang
tính
cách
mạng
            khả
năng
tiết
kiệm
điện
hiệu
quả
gấp
4
lần

                                    CHẤT
LIỆU
CAO
CẤP
                     theo
ENERGY
STAR®

                                    Haiku®
được
làm
thủ
công
với
                                    vật
liệu
chất
lượng
cao,
như
Moso
Bamboo

                                    hoặc
Alumium
(aircraft-grade).
Quạt
Haiku

              GIÁM
SÁT
CÔNG
NGHỆ
THÔNG
MINH
                                    được
cân
bằng
tay
trong
quy
trình
13
bước,

          Công
nghệ
SenseME™
giám
sát
căn
phòng

đảm

                                    đảm
bảo
sẽ
không
có
quạt
nào
rung
lắc.
         bảo
nhiệt
độ
và
độ
ẩm,
tự
động
điều
chỉnh

tốc
độ

         Haiku
khi
điều
kiện
thay
đổi.
Nếu
thời
tiết
nóng
lên

                                    CẢM
BIẾN
DI
CHUYỂN
         SenseME
phát
hiện
và
tăng
tốc
độ
Haiku.
Mở
cửa

                                    Bạn
quên
tắt
quạt,
hoặc
đèn
quạt.
         sổ
vào
ban
đêm
và
SenseME
sẽ
tự
động
giảm
tốc

                                    Công
nghệ
SenseME
sẽ
tự
động
tắt
quạt,

                   độ
quạt
khi
nhiệt
độ
giảm.
                                    đèn
khi
bạn
rời
khỏi
phòng.


                     ĐÈN
LED
TÍCH
HỢP
           Khác
với
đèn
quạt
trần
thông
thường,
Haiku
    ĐIỀU
KHIỂN
QUẠT
LINH
HOẠT
          LED
được
cấp
bằng
sáng
chế
tích
hợp
liền
mạch
    Ra
lệnh
bằng
giọng
nói
bằng
Amazon
Alexa,

          với
quạt.
Bộ
điều
chỉnh
độ
sáng
LED
kỹ
thuật
số
   Google
Assistant.
Tùy
chọn
bộ
điều
khiển
WiFi

              bao
gồm
16
cài
đặt
độ
sáng
độc
đáo.     bằng
APP
(iOS,
Android),
bộ
điều
khiển
từ
xa,
gắn
tường

                                    kiểm
soát
với
7
tốc
độ,
bật/tắt
đèn,
Sleep,
Whoosh® 
                 Quạt
của
đẳng
cấp
thượng
lưu
                       Tiện
ích
xứng
tầm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9